کولر صنعتی 25000 کولر صنعتی 25000 (ECC25000) از سری کولر صنعتی سانتریفیوژی گروه گرماسرد می باشد. کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژی سری ECC در ظرفیت های متعدد تولید و به بازار عرضه می گردند. سری ECC کولر های گرماسرد با به کارگیری سیستم تهویه تبخیری ایجاد خنکی و رطوبت مطبوع می نماید. در این نوع از سیستم های سرمایشی با عبور دادن آب و هوا از واسط تبخیری (پد سلولزی ) خنکی مطلوبی ایجاد می گردد.